พัดลมถังกลมแบบมอเตอร์ขับตรง (Axial fan : Direct drive) Model : VFD 

สำหรับงานเดินท่อส่งลม เป็นพัดลมแบบมอเตอร์ขับตรง